Handgemaakte en duurzame betonnen woondecoratie.
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer:

Ondernemer: Ingrid Bodson

Creartelier is geregistreerd onder het btw-nummer: BE 0732575474

[email protected]

 

Als een koper een bestelling plaatst via de webshop, aanvaardt hij de algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.

 

Prijzen, producten:

De prijzen van onze producten worden in euro’s uitgedrukt. Vanaf 01/07/2021 geldt de vrijstellingsregeling BTW voor kleine ondernemingen.

Verzendingskosten en en/of andere belastingen en heffingen zijn exclusief.

Creartelier geeft informatie over de producten en plaatst hiervan foto’s.  Deze foto’s zijn ter illustratie.

Bepaalde niet substantiële karakteristieken van een product kunnen afwijken. Deze afwijkingen zijn geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Bestelling:

De bestelling van een product kan via de webshop gebeuren.

Betaling kan geschieden via een van de methodes aangegeven tijdens het bestelproces.

Een bestelling wordt effectief van het ogenblik dat Creartelier de volledige betaling heeft ontvangen.

De bestelling wordt via elektronische weg bevestigd.

 

Levering:

Wij verwerken elke bestelling spoedig.

Conform het Wetboek Economisch Recht betreft de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling.

De levering van het product gebeurt op het door de koper opgegeven adres.

Zodra het geleverde product op het aangegeven adres is geleverd, gaat het risico naar de koper.

Indien het bestelde product niet op voorraad is, sturen we u hierover binnen de 15 dagen een mail om u te melden binnen hoeveel tijd het product geleverd kan worden. Creartelier doet er alles aan om de levertijd zo kort mogelijk te houden.

Creartelier is niet verantwoordelijk voor leveringen die te laat komen of een bestelling die verloren raakt door toedoen van derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.

Als een bestelling niet geleverd wordt zoals voorzien, wordt er een onderzoek ingesteld bij de vervoerder.

Tijdens de duur van dit onderzoek kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

 

Herroepingsrecht:

Wetboek Economisch Recht ( art. VI.47) bepaalt dat de koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product kan terugsturen zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen ( = herroepingsrecht).

Als de koper het herroepingsrecht wil doen gelden, moet hij dit schriftelijk doen. 

De koper moet aantonen dat hij dit herroepingsrecht kan inroepen.

Hij vermeldt ook volgende gegevens:

– Naam en adres koper.

– Ordernummer van bestelling.

– Naam van terug te sturen artikel(en).

– Datum van ontvangst.

– Datum waarop herroepingsrecht ingeroepen wordt.

– Handtekening van de koper.

 

Terugzending:

De eventuele terugzending van het product gebeurt via de post of een ander vervoersbedrijf binnen 14 kalenderdagen na het gebruik van het herroepingsrecht.

Deze terugzending is voor kosten en risico van de koper. Behalve als het product niet conform is.

De koper vraagt een terugzendingsformulier via [email protected]

Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenstaand herroepingsrecht zal Creartelier binnen zeven (7) werkdagen de terugbetaling van de som die de koper betaald heeft.

 

Overmacht:

In geval van overmacht dient Creartelier de verplichtingen niet na te komen.

Creartelier is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

 

Intellectueel eigendom:

Onze foto’s en producten zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan onze producten.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

Op alle aan biedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Creartelier worden voorgelegd aan de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Communicatie hierover gebeurt in het Nederlands.

 

 

2219477 gtag('config', 'G-RHT64QDVE9');